Въпроси


ISO е съкращение - акроним на International Standards Organization, което в превод (от английски) на български език означава Международна организация по стандартизация.


BS е съкращение - акроним на British Standard, което в превод (от английски) на български език означава Британски стандарт.


UL е съкращение - акроним на Underwriters Laboratory, което в превод (от английски) на български език означава Лаборатория ‘UL’ (САЩ), която има право да подготвя стандарти.


CSA е съкращение - акроним на Canadian Standards Association, което в превод (от английски) на български език означава Канадска асоциация по стандартизация.


GS е съкращение - акроним на Ggepr?fte Sicherheit, което в превод (от немски) на български език означава доказана сигурност (наименование на марка за качество).


VdS е съкращение - акроним на Verband der Sachversicherer, което в превод (от немски) на български език означава association of the property insurers.

 

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com