Системи за контрол на достъпа

Осигуряват защита и предоставят информация в реално време за идентифициране на лицата, които преминават през определени контролирани точки.
“БММ” АД предлага различни технически средства за изграждане на съвременни, функционални и гъвкави системи за контрол на достъпа за нуждите на своите многобройни клиенти от всички сфери.
Повечето системи за контрол на достъпа се състоят от:

 • Специализиран персонален компютър;
 • Специализиран софтуер;
 • Софтуерни графични разширения;
 • Контролер за четящи устройства;
 • Четящо устройство: дистанционно (проксимити), биометрично, “смарт”, магнитно контактно и други;
 • Идентификационна карта;
 • Идентификационна клавиатура;
 • Бутон “Изход”;
 • Магнитен контактен детектор;
 • Комуникатор;
 • Принтер за отпечатване на карти;
 • Захранване и акумулаторна батерия.

Акционерното дружество “БММ” е изградило много системи за контрол на достъпа на различни обекти в Република България на основата на “пълен инженеринг” (проектиране, доставяне, изграждане, обучение, въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно поддържане). Сред тях има малки - с по няколко четящи устройства и големи - с повече от петдесет четящи устройства в една система. 

Предлаганите от нас системи отговарят на изискванията на европейските норми, притежават високо качество и са на разумни цени. 

Наш партньор при изграждането на системи за контрол на достъпа е световно известната фирма, лидер на световния пазар:

Подкрепяни от техническата, технологичната и финансовата мощ на световно известните гиганти TYCO и HONEYWELL, ние изпълняваме и задоволяваме специфичните нужди на всеки наш клиент.


 

За допълнителна и подробна техническа информация за използваните от нас модули можете да ползвате посочения Интернет адрес на нашия партньор.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com