Системи за периметърна защита

Осигуряват защита на определена територия и предоставят информация за неупълномощени и / или неразрешени опити да се проникне в охранявания обект.

“БММ” АД предлага различни подходи и съответните технически средства за изграждане съвременни, функционални и надеждни системи за периметърна защита за нуждите на своите многобройни клиенти от всички сфери.

Повечето класически системи за периметърна защита включват:

  • Ограда (физическа бариера), която може да бъде с различни архитектура и конструкция;
  • Електронни устройства (детектиращи модули, модули за пренасяне на информация и централни устройства за наблюдение, контрол и управление).

Детектиращите модули (бариерните, обемно - метричните и оградните сензори) по различен начин и с различна точност откриват нарушенията на охранявания периметър. Вповечето системи модулите за пренасяне на информация са кабели със съответните усилватели (възможно е и безжично предаване на информация), а централните устройства са специализирани контролни панели или специализирани персонални компютри.

Възможно е системите за телевизионно видеонаблюдения да изпълняват и функциите (автоматично и / или с ръчно управление) на електронната част от системите за периметърна защита - чрез видеокамерите да се получава информация за опитите за нарушавне на охраняваната територия.

Акционерно дружество “БММ” е изградило много системи за периметърна защита на различни обекти в Република България на основата на “Пълен инженеринг” (проектиране, доставяне, изграждане, обучение, въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно поддържане).

Предлаганите от нас системи отговарят на изискванията на европейските норми. Те не замърсяват околната среда, притежават високо качество и са на разумни цени.

Нашите партньори при изграждането на системите за периметърна защита за световно известните фирми, лидери на маеждинародния пазар:

  • Senstar (Germany);
  • Magal Security System (Israel).

С технологичната и техническа подкрепа и съдействие на посочените фирми изпълняваме и задоволяваме спецефичните потребности на всеки наш клиент.

За допълнителна и подробна техническа информация за използваните от нас модули, може да използвате посочените Интернет адреси на нашите партньри.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com