Системи за входящ контрол

Осигуряват информация на лицата от физическата охрана на различни обекти за:

  • наличието (отсъствието) на огнестрелно и / или хладно оръжие и / или взривни материали у желаещите да влязат в охраняваната зона;
  • наличието (отсъствието) на огнестрелно и / или хладно оръжие и / или взривни материали в пощенски и колетни пратки от входящата кореспонденция.

“БММ” АД предлага различни видове технически средства за изграждане на съвременни, функционални и надеждни системи за входящ контрол за нуждите на своите клиенти.


 

Повечето от системите за входящ контрол включват:

  • Специализиран персонален компютър;
  • Специализирано сканиращо устройство за проверяване на входящата поща;
  • Специализиран рентгенов апарат за проверяване на входящата поща и ръчния багаж;
  • Металодетекторна рамка за проверяване на хора;
  • Ръчнен металодетектор за проверяване на хора.

Специалистите от “БММ” АД са изградили няколко десетки системи за входящ контрол на различни обекти в Република България на основата на “пълен инженеринг” (проектиране, доставяне, изграждане, обучение, въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно поддържане). Предлаганите от нас системи отговарят на изискванията на европейските норми, притежават високо качество и са на разумни цени. Наши партньори при изграждането на системи за входящ контрол са международно известни фирми, лидери на световния пазар, като:
 

С технологичната и техническа подкрепа и съдействие на посочените фирми ние изпълняваме и задоволяваме специфичните потребности на всеки наш клиент.


 

За допълнителна и подробна техническа информация за използваните от нас модули, може да ползвате посочените Интернет - адреси на нашите партньори.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com