Системи за защита на информацията

Осигуряват разрешен достъп до разнообразна информация на потребителите, които имат право на това и препятстват достъпа до информация за всички останали лица.
“БММ” АД предлага различни видове технически средства и специализиран приложен софтуер за изграждане на съвременни, удобни за използване и надеждни системи за защита на информация за нуждите на своите клиенти.
Повечето от системите за защита на информация включват:

  • Специализирани технически модули за включване към пресонални компютри;
  • Специализирани технически модули за включване към различните комуникационни апарати;
  • Специализирани програмни продукти за разрешаване (забрана) за ползване на цялата, или на част от наличната информация, която е разположена на магнитни и оптични ностели;
  • Методология и методики за внедряване на различни управленски системи за защита на класифицирана информация, която се съхранява на хартиени, магнитни и оптични носители.

Специалистите от “БММ” АД са изградили няколко системи за защита на информация, които съответстват на BS 77992 : 2 - 2002 за нуждите на различни клиенти в Република България на основата на “пълен инженеринг” (проектиране, доставяне, изграждане, обучение, въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно поддържане).
Предлаганите от нас системи отговарят на изискванията на европейските норми, притежават високо качество и са на разумни цени. Наши партньори при изграждането на системи за защита на информация са известни фирми, лидери на световния пазар, като:

С технологичната и техническа подкрепа и съдействие на посочените фирми ние изпълняваме и задоволяваме специфичните потребности на всеки наш клиент.


 

За допълнителна и подробна техническа информация за използваните от нас модули и средства за защита на информация, може да ползвате посочените Интернет - адреси на нашите партньори.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com