Инвестиционна дейност

БММ АД води последователна политика и влага потребните средства в неоходимите размери за непрекъснато:

·               повишаване знанията и квалификацията на специалистите във фирмата;

·               подобряване на условията за работа на специалистите във фирмата;

·               модернизиране и максимално използване на съвременни измервателни уреди и апарати в работата на отделните специалисти;

·               модернизиране и максимално използване от отделните специалисти на съвременни високопроизводителни машини при изграждането на различните видове технически системи за сигурност;

·               обновяване на използваните в дружеството електронно - изчислителна техника и софтуер;

·               разширяване на дела на търговските марки в сферата на техническите системи за защита, безопасност и охрана, върху които дружеството има права за територията на Република България.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com