Търговска дейност

Търговската дейност на БММ АД е пряко свързана с техническите системи за защита, безопасност и охрана.

Предлагаме както цели системи, така и отделни модули, части и приложни програмни продукти за работата на отделните системи за сигурност.

За продуктите, за които фирмата притежата съответните права върху търговските марки, БММ АД се явява единственият законен търговец на територията на Република България.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com