Сервизна дейност

Осъзната политика на дружеството е да предлага пълната гама от дейности, свързани със сервизното обслужване на техническите системи за сигурност, които нашите специалисти са проектирали и изградили.

В БММ АД има обособена отделна структура, която се занимава с гаранционно и следгаранционно техническо поддържане на отделните секюрити системи.

В направлението за сервизна дейност във фирмата работят специалисти с изключително висока подготовка и огромен опит. Непрекъснато (всеки ден и 24 часа в денонощието) те могат обективно да оценят техническото състояние на всяка една система, вярно да я диагностицират и бързо да отстранят възникналите повреди, като възстановят нейните нормални технически и експлоатационни характеристики.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com