Последни новини

01/07/2012

“Градска сигурност”

20/05/2012

“Пожарна безопасност и защита на населението”

 

Сертификати

  • Сертификат № 89330 от 01.08.2012 година за съответствие с ISO 9001 : 2008 на Системата за управление на качеството в БММ АД

  • Сертификат № 89330 B от 01.04.2010 година за съответствие с ISO 14001 : 2004 на Системата за управление на околната среда в БММ АД

  • Сертификат № 89330 A от 08.08.2011 година за съответствие с ISO 27001 : 2005 на Системата за управление на информационната сигурност в БММ АД

  • Лиценз № 1172 от 16.07.2007 година на Дирекцията на Националната служба “Полиция” при МВР за извършване на частна охранителна дейност от БММ АД

  • Разрешение № 106 от 21.05.2012 година на Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР на БММ АД да поддържа и обслужва пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на Република България

  • Сертификат за членство на БММ АД в Национална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дайност

  • Сертификат за членство на БММ АД в International Professional Security Association (IPSA)

 

Награди

  • XXIII-та международна награда за качество (Мадрид, Испания - 1995 година) на Световната организация Тrade Leaders Club

  • X-та златна европейска награда за качество (Париж, Франция - 1996 година) на Световната организация Тrade Leaders Club

Начало

 

Имаме удоволствието да Ви представим информация за нашите възможности и опит. БММ е акционерно дружество и е регистрирано по Търговския закон на Република България.

Основната ни дейност е в следните направления:

·                инженеринг на техническите системи за защита, безопасност и охрана;

·                консултации по въпросите на риска и сигурността на различни структури и обекти;

·                търговска дейност с модули за технически системи за защита, безопасност и охрана.

Повече от 600 са обектите в страната и чужбина - главно в страни с висок военен риск, на които специалисти от БММ АД са изградили технически системи за защита, безопасност и охрана.

БММ АД и специалистите, които работят в дружеството имат разрешения за достъп до класифицирана информация в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.

БММ АД е първата българска фирма в сферата на сигурността, разработила и внедрила:

·                през 1997 година собствена Система за управление на качеството, която е сертифицирана по ISO 9001 : 2000;

·                през 2005 година собствена Система за управление на информационната сигурност, която е сертифицирана по ISO 27001 : 2005;

·                и през 2006 година собствена Система за управление на околната среда, която е сертифицирана по ISO 14001 : 2004.

От 1996 година акционерното дружество БММ е редовен член на “International Professional Security Association” (IPSA) със седалище във Великобритания.

За цялостната ни дейност БММ АД е отличено от Световната организация “Тrade Leaders Club” в Мадрид (Испания) с Двадесет и третата международна награда за качество и в Париж (Франция) с Десетата златна европейска награда за качество.

Сега БММ АД е сред водещите в България при проектирането, изграждането и поддържането на технически системи за защита, безопасност и охрана на обекти, свързани с националната сигурност, на банки, електроцентрали, административни сгради, големи промишлени предприятия, транспортни системи, складове и други.

Експертният, проектантският и инженерно - техническият състав на БММ АД е преминал специални курсове за обучение във Великобритания, САЩ и Германия.

По наше предложение Патентното ведомство на Република България:

·                издаде свидетелства за запазени марки за територията на Република България на акционерното дружество БММ за газообразните пожарогасителни агенти ARGOTEC, FM - 200, i3, INERGEN, N 100 и други;

·                регистрира договор за “ноу - хау” между Total Walther GmbH. и БММ АД за изграждане на пожарогасителни системи.

 

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com