За нас

 

 

В инженеринга на техническите системи за защита, безопасност и охрана включваме:

·                Самостоятелно обособени (локални) системи:

-      затворени системи за телевизионно наблюдение;

-      системи за видеоанализ;

-      електрооптични сензорни системи (термични камери);

-      системи за разпознаване на регистрационни номера;

-      системи за наблюдение под шаситата на моторни превозни средства и под влакови композиции;

-      системи за периметърна защита;

-      системи за контрол на достъпа;

-      системи за входящ контрол;

-      алармени системи срещу проникване;

-      патрулни системи за наблюдение;

-      пожароизвестителни системи;

-      пожарогасителни системи;

-      автоматични системи за оповестяване;

-      специализирани аудио и видео следящи системи;

-      системи за защита на информацията.

·                Интегрирани системи, при които със съвременни технически средства и софтуер централизирано се контролират и управляват както техническите системи за защита, безопасност и охрана, така и системите на сградната автоматика на съответния обект;

·                Командни, контролни системи за сигурност - комплексни системи за сигурност на обекти от т. нар. “критична инфраструктура” (обекти от стратегическо значение за националната сигурност) с разработени сценарии за препоръчителни действия от всички лица с управленски функции при различни видове опасности;

·                Градски системи за сигурност (“city security”) - сборни системи за сигурност на наслени места с възможности за общо управление на отделните градски системи и разработени сценарии за препоръчителни действия от всички лица с управленски функции в конкретните структури при различни видове опасности.

Техническите средства, които използваме в системите за сигурност съответстват на изискванията на международните технически стандарти - BS 4730, BS 5750, UL, CSA, GS, VdS и други. Всички фирми производители, чиито модули влагаме в изгражданите от нас системи, са сертифицирани по ISO 9000. Техническите системи за защита, безопасност и охрана проектираме по методики и в съответствие с изискванията на водещи световни застрахователни асоциации (“Lloyds (of London)”).

БММ АД може да осъществи консултационна дейност по въпросите на сигурността, да извърши технически експертизи за оценка състоянието на различни обекти, както и да проектира, достави необходимото оборудване, изгради и поддържа гаранционно и следгаранционно съвременни професионални технически системи за защита, безопасност и охрана.

 

 

Документи за сваляне:

Примерен файл

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com