Пожарогасителни системи

Пожарогасителните системи осигуряват защита на помещения и сгради от пожар. Използват различни пожарогасителени агенти:

 • вода: спринклерна, дренчерна, водна струя и други;
 • газообразен: въглероден двуокис, инертен газ, газовата смес и други;
 • прахообразен;
 • аерозол;
 • други;

Най-широко приложение са намерили пожарогасителните системи с “вода”, които са най-старите и евтини системи.



 

През последното десетилетие все по-голямо приложение намират системите с газообразен пожарогасителен агент поради своята ефективност и минимални щети след изпускането на газа в охраняваното помещение.



 

Значителен интерес към пожарогасителните системи, които може да се използват в помещения с непрекъснат работен процес, или в т. нар. “зони с нормална гъстота на непрекъснато човешко присъствие”. Единственият абсолютно безвреден за хората, материалните ценности и околната среда газообразен пожарогасителен агент е INERGEN (газовата смес от естествените съставни части на въздуха, който дишаме). INERGEN НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА, поради своята безопасност, което е надеждна гаранция за направените инвестиции.



 

“БММ” АД предлага богата гама от технически средства за изграждане на съвременни, функционални и гъвкави пожарогасителни системи с INERGEN за нуждите на своите многобройни клиенти от всички свери.



 

Пожарогасителните системи включват две части: електрическа (детектираща) и механична част, като основните модули са:



 

   

А. Електрическа част:

 • Управляваща централа;
 • Димооптичен детектор;
 • Йонизационен детектор;
 • Температурен детектор;
 • Монодиоксиден детектор;
 • Основа за детектор;
 • Ръчен пожароизвестяващ бутон;
 • Вторичен светлинен индикатор;
 • Вътрешен пожарен звънец;
 • Сигнална ксенонова лампа;
 • Външна сирена;
 • Изолатор за късо съединение;
 • Указателна табела “изход”;
 • Захранване и акумулаторна батерия.

   

Б. Механична част:

 • Електро - пневматична логика;
 • Бутилка с пожарогасящ агент;
 • Събирателната тръба;
 • Индикатор за налягане;
 • Дюза;
 • Глава за освобождаване на газ;
 • Пусково устройство;
 • Пневматична пускова линия;
 • Тръбна мрежа за високо налягане;
 • Тръбна мрежа за ниско налягане;
 • Фитинги за високо налягане;
 • Фитинги за ниско налягане;
 • Крепежни материали.

Разработваните от дружеството пожарогасителни системи са в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 05.05.1986 година (“Държавен вестник” брой № 58 от 1987 година; Изменена и допълнена в “Държавен вестник” брой № 33 от 1994 година) на Министерство на вътрешните работи и Министерство на териториалното развитие и строителството на Република България за противопожарните строително - технически норми и препоръките на международния стандарт БС ISO 14520 : 98.



 

Акционерното дружество “БММ” е изградило десетки системи на различни обекти в Република България на основата на “пълен инженеринг” (проектиране, доставяне, изграждане, обучение, въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно подържане) с газообразния пожарогасящ агент INERGEN. Сред тях има малки - с няколко 80 - литрови бутилки и големи - с повече от петдесет бутилки в една система.



 

Предлаганите от нас системи отговарят на изискванията на европейските норми, притежават високо качество и са на разумни цени.



 

Наши партньори при изграждането на пожарогасителни системи са световно известни фирми, лидери на световния пазар като:

С помощта на нашите партньори TYCO и TOTAL WALTHER (всеки с над сто годишен опит в проектирането, производството и изграждането на промишлени, комерсиални и морски системи за противопожарна защита), подкрепяни от техническата, технологичната и финансовата мощ на световно известния гигант TYCO, ние изпълняваме и задоволяваме специфичните нужди на всеки наш клиент.



 

За допълнителна и подробна техническа информация за използваните от нас модули можете да ползвате посочените Интернет адреси на нашите партньори.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com