История

 

2012 година

април

БММ АД обучава свои специалисти в град София.

май

БММ АД получава Разрешение от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в МВР да осъществява дейност - “поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”.

юли

БММ АД и специалистите в дружеството започват работа по проблемите на специализираните технически системи за “градска сигурност” (city security). 

2011 година

юни

БММ АД и специалистите в дружеството започват работа по проблемите за оценка и анализ на риска в обекти от т. нар. критичната инфраструктура на Република България.

октомври

БММ АД обучава свои специалисти в град София. 

2010 година

април

Ресертифицирана е собствената Система за управление на околната среда, която съответства на БДС EN ISO 14001 : 2004.

2009 година

БММ АД и специалистите в дружеството получават разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво “секретно”, по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в Република България.

февруари

БММ АД регистрира търговската марка WIN GUARD в Патентното ведомство на Република България.

август

Ресертифицирана е Собствената Система за управление на качеството, която съответства на БДС EN ISO 9001 : 2008.

2008 година

август

Ресертифицирана е собствената Система за управление на информационната сигурност, съответстваща на ISO 27001 : 2005.

септември

БММ АД регистрира търговската марка TORNADO в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка TRIGON 300 в Патентното ведомство на Република България.

октомври

БММ АД АД обучава свои специалисти в град София с външни лектори от Великобритания.

ноември

БММ АД регистрира търговската марка ADVANCIS в Патентното ведомство на Република България.

2007 година

януари

БММ АД регистрира търговската марка FM - 200 в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка ARGOTEC в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка N 100 в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Ginge - Kerr Fire Protection Systems в Патентното ведомство на Република България.

март

United Registrar of Systems Ltd. сертифицира собствена система за управление на околната среда, която съответства на БДС EN ISO 14001:2004.

БММ АД регистрира търговската марка KIDDE в Патентното ведомство на Република България.

април

БММ АД регистрира търговската марка i3 в Патентното ведомство на Република България.

септември

Ресертифицирана е собствената Система за управление на информационната сигурност, съответстваща на ISO 27001 : 2005.

октомври

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Кьолн, Германия.

2006 година

февруари

БММ АД и специалистите в дружеството получават разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво “поверително”, по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в Република България.

 

БММ АД проектира, изгражда и въвежда в експлоатация първата в Република България компютизирана Система за мониторинг на системи за безопасност в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

март

В БММ АД е внедрена Собствена Система за управление на околната среда, която съответства на БДС EN ISO 14001 : 2004.

юни

Ресертифицирана е Собствената Система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 : 2000.

юли

БММ АД регистрира търговската марка PROROK в Патентното ведомство на Република България.

октомври

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Ланген, Германия.

2005 година

януари

БММ АД регистрира търговската марка СИАК в Патентното ведомство на Република България.

март

United Registrar of Systems Ltd. сертифицира Собствената Система за управление на информационната сигурност на БММ АД като съответстваща на BS 7799 - 2 : 2002.

юли

Ръководният състав на БММ АД е сертифициран по ISO 17799 (BS 7799 - 2 : 2002) от United Registrar of Systems Ltd.

2004 година

април

В Държавния регистър е вписан лицензионния договор за “ноу - хау” за изграждане на пожарогасителни системи с пожарогасителния агент INERGEN между TOTAL WALTHER GmbH. - лицензодател и “БММ” АД - лицензополучател.

октомври

БММ АД регистрира търговската марка INERGEN в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка TYCO, TOTAL WALTHER, WORMALD ANSUL в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка INERGEN, TYCO, TOTAL WALTHER, WORMALD ANSUL в Патентното ведомство на Република България.

ноември

БММ АД проектира, инсталира и въвежда в експлоатация първата в Република България изцяло цифрова Система за телевизионно видео наблюдение за нуждите на Министерство на правосъдието.

2003 година

февруари

Собствената Система за управление на качеството на БММ АД е обновена в съответствие с БДС EN ISO 9001 : 2000. Системата е сертифицирана като съответстващата на този стандарт от международната сертификационна комисия United Registrar of Systems Ltd.

ноември

БММ АД печели конкурс за международно финансиране по програмата PHARE - R&D Grand Scheme с проекта Development of an Intelligent Information System of Gathering, Classification, Analysis and Evaluation of Security Systems Technical Data.

 

2002 година

февруари

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Кьолн, Германия.

 

 

 

2000 година

февруари

Ресертифицирана е Собствената Система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 : 1996.

 

1998 година

ноември

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Маркдорф, Германия.

1997 година

февруари

Собствената Система за управление на качеството на БММ АД е сертифицирана от Държавната агенция за стандартизация и метрология на Република България, като съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001 : 1996. Дружеството получава сертификат № 1 на Държавната агенция за стандартизация и метрология.

БММ АД участва със самостоятелна експозиция в международното изложение Секюрити ‘97” в град София.

август

БММ АД проектира, изгражда и въвежда в експлоатация в “Информационно - комуникационния център” на ТБ “Биохим” АД първата в Република България (и една от първите сто в света) пожарогасителни системи с безвредния за хората, материалните ценности и околната среда газообразен пожарогасителен агент INERGEN.

1996 година

януари

БММ АД обучава свои специалисти в град Тел Авив, Израел.

февруари

В БММ АД се въвежда изцяло проектна организация на работа и собствена Система за управление на качеството.

БММ АД става съучредител на Българската асоциация по системи за аларма (БАСА).

БММ АД участва със самостоятелна експозиция в международното изложение Секюрити ‘96” в град София.

март

БММ АД е приета за редовен член на International Professional Security Association (IPSA) - международна организация на фирмите, които работят в областта на техническите системи за сигурност със седалище във Великобритания.

октомври

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Есен, Германия.

БММ АД получава Х-та златна европейска награда за качество от Световната организация “Trade Leaders’ Club” на международен форум в Париж (Франция).

1995 година

февруари

БММ АД е лицензирано от Националната служба “Полиция” в МВР да извършва дейност по изграждане и експлоатиране на технически средства за сигурност.

март

БММ АД е регистрирано по българския закон като пълноценен данъчен субект и може да оперира с Данък за добавената стойност.

април

БММ АД получава XXIII та международна награда за качество от Световната организация “Trade Leaders’ Club” на форума на бизнес лидерите от “новия” свят в Мадрид (Испания).

май

БММ АД обучава своите специалисти в град Манчестър, Великобритания.

септември

БММ АД проектира, изгражда и въвежда в експлоатация първата в Република България интегрирана система за сигурност.

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Милуоки, САЩ.

БММ АД АД обучава свои специалисти в град Ланкастър, САЩ.

1994 година

февруари

Патентното ведомство на Република България регистрира “търговска марка” и “марка за услуги” БММ АД.

май

БММ АД обучава своите специалисти в град Рочдейл, Великобритания.

декември

В град София, Република България е регистрирано търговско дружество БММ АД с основен капитал USD 33,000.00. Обхватът на дейността е Инженеринг на технически системи за сигурност”.

 

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com