Консултантски услуги

БММ АД има значима роля при организацията и управлението на безопасността на различни обекти в България.

Специалисти от фирмата са анализирали, оценили и дали препоръки за подобряване безопасността на редица обекти в банковата сфера, на административни сгради и производствени обекти.

В своята практика експертите в дружеството прилагат международно утвърдени методики за работа.

Повече от 15 години БММ АД активно участва в много инвестиционни проекти от различен вид, сложност и обем. Кратките срокове за реализиране и високите изисквания към изпълнението на задачите налагат непрекъснато да подобряваме нашите процедури за управление на проектите (усъвършенстваме управлението - планирането на отделните задачи, проверката на изпълнението, контрола на бюджета и финансирането, инспекцията на измененията, приключването на работата и други).

През последните години БММ АД подготви екип от висококвалифицирани експерти, които може да осъществяват пълноценни консултански услуги и по задачи от типа city security”.

.

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com